AnasayfaKURUMSALSample Data-Articles
banner2.png
banner4.png
banner3.png
banner1.png

KURUMSAL

DEZENFEKSİYON VE DERATİZASYON

DEZENFEKSİYON, DEZENSEKTİZASYON, DERATİZASYON   

Firmamızca  :

Uluslararası seyahat ve ticaret sebebiyle ülkemize giriş çıkış yapan kara, hava ve deniz araçlarıyla, bu araçlardaki yolcu eşyası, yük, konteynır, mallar, posta paketleri ve uluslararası giriş noktalarında, halk sağlığı riski oluşturan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele  işlemleri   SAĞLIK BAKANLIĞI    yönetmelik  ve yönergeleri doğrultusunda  yapılmaktadır.

BİYOSİDAL  ÜRÜN   NEDİR  :  Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeli ürünleri  ifade etmektedir.

Halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı kullanılacak ürünlerin, Bakanlıktan imal veya ithal izninin alınmış olması zorunludur. Her ne suretle olursa olsun izinsiz ürünler veya diğer kimyasal maddeler firmamızın verdiği hizmetlerde  kullanılamaz.

ULUSLARARASI ÇALIŞAN TAŞITLARDA VE GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK İLAÇLAMA İŞLEMLERİ  

DEZENFEKSİYON  : (Mikroptan Arındırma)

Taşıtlar vasıtasıyla ve/veya uluslar arası giriş noktalarından bulaşıcı hastalıkların ülkemize girmesini veya yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan tedbirlerin tümünü,

DEZENSEKTİZASYON : (Böceklerden Arındırma) 

Taşıtlarda ve/veya uluslar arası giriş noktalarında bulunan, insanlara hastalık nakleden vektör böcekleri kontrol etmek veya öldürmek için her türden önlemlerin uygulandığı operasyonu,

DERATİZASYON    : (Farelerden Arındırma)

Taşıtlarda ve/veya uluslar arası giriş noktalarında bulunan, insanlara doğrudan hastalık nakleden veya bu hastalıkları taşıyan vektör böcekleri üzerinde barındıran fareleri kontrol etmek veya öldürmek için her türden önlemlerin uygulandığı operasyonu,

 

Yük Bağlama

YÜKÜN SABİTLENMESİNİN   VE  BAGLANMASININ      ÖNEMİ  

 

( LASHING)

 

Deniz seferleri, gemilere ve üzerlerindeki yüklere uzun bir süre boyunca bazı kuvvetlerin bileşimlerinin etki etmesini olası kılan değişik hava şartları altında yapılmaktadır. Bu tür kuvvetler, geminin baş kıç vurması, yalpalaması, vira etmesi, aniden yükselmesi, rotadan çıkması veya kayması veya bunların herhangi ikisinin ya da daha fazlasının bileşiminden kaynaklanabilirler.

 

Döngüsel hareketi

Dönme

Düz hareket

Kayma

Deniz yüzeyinin eğimi boyunca kısa yanlamasına

 

Baş kıç vurma

 

 

Aniden yükselme

Deniz yüzeyinin eğimi boyunca öne doğru kısa, ek hareket

 

 

Rotadan çıkma

Tasarlanan rotadan bir anlık sapma

 

 

Vira etmek

Deniz yüzeyinin yükselmesi ya da düşmesi nedeniyle kısa düşey hareket

  

Denizde gemi hareketinin örnekleri

 Yük, kargo nakliye birimlerinin içine ya da üzerine yüklenir ve sabitleştirilirken, bu konu akılda tutulmalıdır. Hiçbir zaman, havanın sakin ve denizin çalkantısız ve karayolu taşımacılığında kullanılan yük sabitleştirme yöntemlerinin denizde de yeterli olacağı varsayılmamalıdır.

Daha uzun seferler sırasında, iklim şartlarının (sıcaklık, nem, vs. ) önemli ölçüde değişmesi olasıdır. Bunlar, kargo nakliye birimlerinin iç şartlarını etkileyebilir ve bu nedenle yükte veya iç yüzeylerde yoğunlaşmaya ( terlemeye ) yol açabilir. Yüklerin, yoğunlaşma nedeniyle hasar görmesi muhtemel ise, uzman tavsiyesine başvurulmalıdır. Gerekli hallerde  uygun nem alıcı  malzemeler ile kargo korunmalıdır.

Bir kargo nakliye biriminin yüklenmesi planlanırken, bu yükü boşaltacaklar tarafından yaratılacak olası sorunlar da dikkate alınmalıdır, örneğin kapılar açıldığında kargonun düşmesi

 

 

Kapılar açıldığında düşmesini önlemek için kargoyu sabitleyin.

 

Kargonun ağır olması durumunda nakliye sırasında hareket etmeyeceği varsayılmamalıdır. Her tür kargo, nakliye sırasında hareket etmeyeceğinden emin olunacak şekilde sabitlenmelidir.

  


İnce tahta parçaları ile önleme

 

Düzenli şekilde ve boyutta kargoların yüklendiği durumlarda, duvardan duvara sıkı bir istif aranmalıdır. Buna rağmen, pek çok durumda, bazı boşluklar kalabilir. Paketler arasındaki boşluklar çok genişse, yumuşak levhalar, katlı mukavvalar, hava yastıkları veya başka uygun araçlar kullanılarak istif sabitlenmelidir

 

H tipi blok ile yapılan engelleme

 

 

  

Yükün konteynır tabanı üzerindeki ağırlık dağılımının eşit olması sağlanmalıdır. Farklı ağırlıklara sahip kargo parçalarının konteynır içine yüklenmesi halinde yada konteynırın tam olarak doldurulmaması halinde, ( yetersiz kargo durumunda veya izin verilen en yüksek ağırlık değerine konteynır dolmadan ulaşılırsa ) istif edilme ve bağlanan kargonun ağırlık merkezinin konteynırın orta noktası üzerinde olması sağlanmalıdır. Eğer bu sağlamaz ise, konteynırın özel tutacaklar ile desteklenmesi gerekli olabilir. Hiçbir durumda, yükün % 60’ından daha fazla bölümü konteynırın sonundan ölçülen yarı boyunun üzerinde bunmamalıdır.

 


 

ağırlığın % 60’indan fazla olmamalıdır.

uzunluğun, l  % 50’si

Eşit yük dağılımı : yükün % 60’ ından daha fazla olmayan kısmı konteynırın bir yarısına

yerleştirilir.

 

 Yükün hareketinin önlenmesi için, gerekli görüldüğü yerlerde, kargo nakliye birimine tutturulan sabit bağlama ekipmanları kullanılmalıdır.

 


 

Yükü üstten bağlama

 

Kargo nakliye biriminin yüklenmesinin son aşamaları süresince, kargonun konteynırın kapılarının açılmasıyla birlikte dışarıya düşmesini engellemek amacıyla, kargonun ön yüzünün de bağlanarak tutulmasına, uygulamalarda çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Kargonun güvenliğinden şüphe edildiği durumlarda, güvenliğin sağlanabilmesi için ilave tedbirler alınmalıdır. Örneğin; bağlama noktalarının arasından kayışların geçirilmesi veya arka direklerin arasına kerestelerin yerleştirilmesi şeklinde.

 

 


 

minimum 90 °

yaklaşık olarak 35 °

Yuvarlanan kargoyu takozlarla önleme

 

Kayın

Fagus sp.L. (Fam: Fagaceae)

Trakya’nın kuzey kenar dağları ile İstanbul üzerinden Kocaeli yarımadasına atlayarak Marmara’nın güneyine sarkar. Karadeniz sıra dağları boyunca Kafkasya ve Kırım’a kadar uzanır. Bu ana yayılıştan ayrı olarak İskenderun körfezinin kuzeydoğusunda Hatay ve Maraş’ta ormanlarının yüksek mıntıkalarında 1500 m. üzerinde izole yayılış gösterir. 

30-40 m ye kadar boylanabilen kayının en belirgin özelliği, açık gri veya koyu gri renkli kabuklarının ağaçların hayatı boyunca çatlamadan düz ve pürüzsüz olarak kalmalarıdır. Genç sürgünleri tüylüdür. 

Deniz iklimini sever. Ilıman iklimli kıyı dağlarında yayılır. Direklik çağında tepeler sivridir sonraları yaygınlaşır ve kubbemsi bir biçim alır, yapraklanma sıktır. İyi yetişme ortamlarında ve sık meşcerelerde çok uzun, düz ve dolgun gövdeler yapar. Kök sistemleri fazla derin değildir genellikle yürek kök yaparlar, sığ köklüdür 

Sürekli fakat orta derecede nemli madensel besin maddelerince ve humusça zengin toprakları sever. 

En büyük düşmanı don ve kuraklıktır. 

Mobilya, kontrplak, parke, ambalaj sandığı maden direği, kömür, emprenye edildiği zaman travers imali ve yakacak odun olarak kullanılır. 

Ülkemizde doğal olarak yetişen türleri: 
Avrupa Kayını (F. silvatica) (N) 
Doğu Kayını (F. orientalis) (Y) 

 

Tomruk

TOMRUK

Kabuksuz orta çapı en az 21 cm, boyu 1,50 metre ve daha uzun olan yuvarlak oduna TOMRUK denir.. 

Tomruklama: Ağaç devrildikten sonra, gövde boyunca bütün dal, ur ve şişkinliklerden temizlenmesi, kabukların soyulması ve istenilen boylara bölünmesi işlemidir. Meşe, Kayın, Gürgen gibi sert (yapraklı) ağaçların kabukları soyulmaz.. 

 

Tomruk Sınıfları: I, II, III 

Kerestelik Yumuşak (İğne Yapraklı) Tomruklar:

Türkçe Adı

Latince Adı

Kısa İşareti

 Çam Türleri

- Karaçam
- Sarıçam
- Kızılçam
- Fıstık Çamı
- Halep Çamı

- Pinus nigra
- Pinus Sylvestris
- Pinus brutia
- Pinus pinea
- Pinus halepensis


Ç

 Sedir Türleri

- Toros Sediri

- Cedrus libani

 

 Ladin Türleri

- Doğu Ladini

- Picea orientalis

 

 Köknar Türleri

- Batı Karadeniz Köknarı
- Doğu Karadeniz Köknarı
- Kazdağı Köknarı
- Toros Köknarı

- Abies bornmülleriana
- Abies nordmanniana
- Abies equitrojani
- Abies cilica


K

 Ardıç Türleri

- Ardıç

- Juniperus

ArdSert (Yapraklı Ağaç) Tomrukları:

Türkçe Adı

Latince Adı

Kısa İşareti

- Meşe
- Kayın
- Gürgen
- Dişbudak
- Karaağaç
- Akçaağaç
- Kızılağaç
- Çınar
- Ihlamur
- Kavak
- Ökaliptus
- Kestane
- Ceviz
- Kiraz

- Quercus
- Fagus
- Carpinus
- Fraxinus
- Ulmus
- Acer
- Alnus
- Platanus
- Tilia
- Populus
- Eucalyptus
- Castanea
- Juglans
- Prunus

M
Ky
Gür
Diş
Kar
Ak
Kz
Çın
Ih
Kv
Ok
Kes
Ce
Kir

 

 

KERESTE  :

Tomrukların  ticari amaçlarla   kullanılabilmesi   için  ağaç işleme   makineleri ile işlenerek  kesilmiş  halleridir.  İşlenmiş ağaçlar  inşaat –mobilya-doğrama- palet-sandık-  vb  bir çok sektörde  kullanılır. Kerestenin    cinsi , kerestenin kullanılacağı yerlere göre    doğru tespit edilmiş olması gerekir. Ağaç türleri  botanik yapıları gereği   kendi aralarında sertliklerine göre sınıflara ayrılmaktadır. Bunlar kısaca şöyledir; Çok yumşak ağaçlar- yumşak ağaçlar-sert ağaçlar-çok sert ağaçlar .

İnşaat yapılarında kullanılan keresteler genellikle iğne yapraklı ağaçlardan elde edilir.  Kullanım  durumuna göre  boyutlarda kesilerek hazırlanabilir.

Yapılarda ( çatı ve dogramalık )  kullanılan keresteler de kalitelerine göre üç sınıfa ayrılmaktadır. (1-2-3), budak  çapları- kalınlıkları-  ayırıcı  özelliklerdir.

 

 

 

Meşe

 Juniperus sp. L. (Fam: Cupressaceae) (Alt Fam: Juniperoideae)

Ülkemizin hemen her bölgesinde türlerine bağlı olarak yayılış gösterir. Çoğunluğu ağaç, bazıları boylu çalı halinde kışın yaprağını döken veya herdem yeşil bitkilerdir. Yaprakları değişik boyut ve görünüştedir; kenarları loplu, dişli, ender olarak da tamdır ve kısa ya da uzun saplıdır. 

Meşeler kıymetli yapacak ve yakacak odun verirler. Kıymetli odunları dışında değerli yan ürünleri yanı sıra uzun ömürlü muhteşem varlıkları ile kuvvet ve kudret sembolü olmuşlardır. Meşeler, odunlarının yapıları, meyvelerinin olgunlaşma süresi, yaprak ve kabuk özelliklerine göre Akmeşeler, Kırmızımeşeler ve Herdemyeşil meşeler olmak üzere üç gruba ayrılan meşelerin yurdumuzda 18 türü bulunmaktadır. 

1- Ak Meşeler; 
Q. petraea (Sapsız Meşe), Q. robur (Saplı Meşe), Q. hartwissiana (Istranca Meşesi) 
2- Kırmızı Meşeler; 
Q. libani (Lübnan meşesi), Q. trojana (Makedonya Meşe si), Q. cerris (Saçlı Meşe) 
3- Herdem Yeşil Meşeler 
Q. coccifera (Kermes Meşesi), Q. ilex (Pırnal Meşesi), Q. aucheri (Boz pırnal) 

Masif ve kaplama olarak mobilya, oymacılık, doğrama ve kontrplak üretiminde kullanılır. Ayrıca, tarım aletleri, parke, yapı malzemesi olarak iskele, tavan ve taban kaplama gi bi geniş kullanım alanı vardır. 

 

Diğer Makaleler...

  1. Ladin
  2. Servi
  3. Ardıç
  4. Göknar