AnasayfaDEZENFEKSİYON VE DERATİZASYON
banner2.png
banner4.png
banner3.png
banner1.png

DEZENFEKSİYON VE DERATİZASYON

DEZENFEKSİYON, DEZENSEKTİZASYON, DERATİZASYON   

Firmamızca  :

Uluslararası seyahat ve ticaret sebebiyle ülkemize giriş çıkış yapan kara, hava ve deniz araçlarıyla, bu araçlardaki yolcu eşyası, yük, konteynır, mallar, posta paketleri ve uluslararası giriş noktalarında, halk sağlığı riski oluşturan zararlılara karşı biyosidal ürün kullanarak mücadele  işlemleri   SAĞLIK BAKANLIĞI    yönetmelik  ve yönergeleri doğrultusunda  yapılmaktadır.

BİYOSİDAL  ÜRÜN   NEDİR  :  Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır halde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeli ürünleri  ifade etmektedir.

Halk sağlığını ve huzurunu bozan zararlılara karşı kullanılacak ürünlerin, Bakanlıktan imal veya ithal izninin alınmış olması zorunludur. Her ne suretle olursa olsun izinsiz ürünler veya diğer kimyasal maddeler firmamızın verdiği hizmetlerde  kullanılamaz.

ULUSLARARASI ÇALIŞAN TAŞITLARDA VE GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK İLAÇLAMA İŞLEMLERİ  

DEZENFEKSİYON  : (Mikroptan Arındırma)

Taşıtlar vasıtasıyla ve/veya uluslar arası giriş noktalarından bulaşıcı hastalıkların ülkemize girmesini veya yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan tedbirlerin tümünü,

DEZENSEKTİZASYON : (Böceklerden Arındırma) 

Taşıtlarda ve/veya uluslar arası giriş noktalarında bulunan, insanlara hastalık nakleden vektör böcekleri kontrol etmek veya öldürmek için her türden önlemlerin uygulandığı operasyonu,

DERATİZASYON    : (Farelerden Arındırma)

Taşıtlarda ve/veya uluslar arası giriş noktalarında bulunan, insanlara doğrudan hastalık nakleden veya bu hastalıkları taşıyan vektör böcekleri üzerinde barındıran fareleri kontrol etmek veya öldürmek için her türden önlemlerin uygulandığı operasyonu,