AnasayfaYük Bağlama (Lashing)
banner2.png
banner4.png
banner3.png
banner1.png

Yük Bağlama

YÜKÜN SABİTLENMESİNİN   VE  BAGLANMASININ      ÖNEMİ  

 

( LASHING)

 

Deniz seferleri, gemilere ve üzerlerindeki yüklere uzun bir süre boyunca bazı kuvvetlerin bileşimlerinin etki etmesini olası kılan değişik hava şartları altında yapılmaktadır. Bu tür kuvvetler, geminin baş kıç vurması, yalpalaması, vira etmesi, aniden yükselmesi, rotadan çıkması veya kayması veya bunların herhangi ikisinin ya da daha fazlasının bileşiminden kaynaklanabilirler.

 

Döngüsel hareketi

Dönme

Düz hareket

Kayma

Deniz yüzeyinin eğimi boyunca kısa yanlamasına

 

Baş kıç vurma

 

 

Aniden yükselme

Deniz yüzeyinin eğimi boyunca öne doğru kısa, ek hareket

 

 

Rotadan çıkma

Tasarlanan rotadan bir anlık sapma

 

 

Vira etmek

Deniz yüzeyinin yükselmesi ya da düşmesi nedeniyle kısa düşey hareket

  

Denizde gemi hareketinin örnekleri

 Yük, kargo nakliye birimlerinin içine ya da üzerine yüklenir ve sabitleştirilirken, bu konu akılda tutulmalıdır. Hiçbir zaman, havanın sakin ve denizin çalkantısız ve karayolu taşımacılığında kullanılan yük sabitleştirme yöntemlerinin denizde de yeterli olacağı varsayılmamalıdır.

Daha uzun seferler sırasında, iklim şartlarının (sıcaklık, nem, vs. ) önemli ölçüde değişmesi olasıdır. Bunlar, kargo nakliye birimlerinin iç şartlarını etkileyebilir ve bu nedenle yükte veya iç yüzeylerde yoğunlaşmaya ( terlemeye ) yol açabilir. Yüklerin, yoğunlaşma nedeniyle hasar görmesi muhtemel ise, uzman tavsiyesine başvurulmalıdır. Gerekli hallerde  uygun nem alıcı  malzemeler ile kargo korunmalıdır.

Bir kargo nakliye biriminin yüklenmesi planlanırken, bu yükü boşaltacaklar tarafından yaratılacak olası sorunlar da dikkate alınmalıdır, örneğin kapılar açıldığında kargonun düşmesi

 

 

Kapılar açıldığında düşmesini önlemek için kargoyu sabitleyin.

 

Kargonun ağır olması durumunda nakliye sırasında hareket etmeyeceği varsayılmamalıdır. Her tür kargo, nakliye sırasında hareket etmeyeceğinden emin olunacak şekilde sabitlenmelidir.

  


İnce tahta parçaları ile önleme

 

Düzenli şekilde ve boyutta kargoların yüklendiği durumlarda, duvardan duvara sıkı bir istif aranmalıdır. Buna rağmen, pek çok durumda, bazı boşluklar kalabilir. Paketler arasındaki boşluklar çok genişse, yumuşak levhalar, katlı mukavvalar, hava yastıkları veya başka uygun araçlar kullanılarak istif sabitlenmelidir

 

H tipi blok ile yapılan engelleme

 

 

  

Yükün konteynır tabanı üzerindeki ağırlık dağılımının eşit olması sağlanmalıdır. Farklı ağırlıklara sahip kargo parçalarının konteynır içine yüklenmesi halinde yada konteynırın tam olarak doldurulmaması halinde, ( yetersiz kargo durumunda veya izin verilen en yüksek ağırlık değerine konteynır dolmadan ulaşılırsa ) istif edilme ve bağlanan kargonun ağırlık merkezinin konteynırın orta noktası üzerinde olması sağlanmalıdır. Eğer bu sağlamaz ise, konteynırın özel tutacaklar ile desteklenmesi gerekli olabilir. Hiçbir durumda, yükün % 60’ından daha fazla bölümü konteynırın sonundan ölçülen yarı boyunun üzerinde bunmamalıdır.

 


 

ağırlığın % 60’indan fazla olmamalıdır.

uzunluğun, l  % 50’si

Eşit yük dağılımı : yükün % 60’ ından daha fazla olmayan kısmı konteynırın bir yarısına

yerleştirilir.

 

 Yükün hareketinin önlenmesi için, gerekli görüldüğü yerlerde, kargo nakliye birimine tutturulan sabit bağlama ekipmanları kullanılmalıdır.

 


 

Yükü üstten bağlama

 

Kargo nakliye biriminin yüklenmesinin son aşamaları süresince, kargonun konteynırın kapılarının açılmasıyla birlikte dışarıya düşmesini engellemek amacıyla, kargonun ön yüzünün de bağlanarak tutulmasına, uygulamalarda çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Kargonun güvenliğinden şüphe edildiği durumlarda, güvenliğin sağlanabilmesi için ilave tedbirler alınmalıdır. Örneğin; bağlama noktalarının arasından kayışların geçirilmesi veya arka direklerin arasına kerestelerin yerleştirilmesi şeklinde.

 

 


 

minimum 90 °

yaklaşık olarak 35 °

Yuvarlanan kargoyu takozlarla önleme