banner2.png
banner4.png
banner3.png
banner1.png

Tomruk

TOMRUK

Kabuksuz orta çapı en az 21 cm, boyu 1,50 metre ve daha uzun olan yuvarlak oduna TOMRUK denir.. 

Tomruklama: Ağaç devrildikten sonra, gövde boyunca bütün dal, ur ve şişkinliklerden temizlenmesi, kabukların soyulması ve istenilen boylara bölünmesi işlemidir. Meşe, Kayın, Gürgen gibi sert (yapraklı) ağaçların kabukları soyulmaz.. 

 

Tomruk Sınıfları: I, II, III 

Kerestelik Yumuşak (İğne Yapraklı) Tomruklar:

Türkçe Adı

Latince Adı

Kısa İşareti

 Çam Türleri

- Karaçam
- Sarıçam
- Kızılçam
- Fıstık Çamı
- Halep Çamı

- Pinus nigra
- Pinus Sylvestris
- Pinus brutia
- Pinus pinea
- Pinus halepensis


Ç

 Sedir Türleri

- Toros Sediri

- Cedrus libani

 

 Ladin Türleri

- Doğu Ladini

- Picea orientalis

 

 Köknar Türleri

- Batı Karadeniz Köknarı
- Doğu Karadeniz Köknarı
- Kazdağı Köknarı
- Toros Köknarı

- Abies bornmülleriana
- Abies nordmanniana
- Abies equitrojani
- Abies cilica


K

 Ardıç Türleri

- Ardıç

- Juniperus

ArdSert (Yapraklı Ağaç) Tomrukları:

Türkçe Adı

Latince Adı

Kısa İşareti

- Meşe
- Kayın
- Gürgen
- Dişbudak
- Karaağaç
- Akçaağaç
- Kızılağaç
- Çınar
- Ihlamur
- Kavak
- Ökaliptus
- Kestane
- Ceviz
- Kiraz

- Quercus
- Fagus
- Carpinus
- Fraxinus
- Ulmus
- Acer
- Alnus
- Platanus
- Tilia
- Populus
- Eucalyptus
- Castanea
- Juglans
- Prunus

M
Ky
Gür
Diş
Kar
Ak
Kz
Çın
Ih
Kv
Ok
Kes
Ce
Kir

 

 

KERESTE  :

Tomrukların  ticari amaçlarla   kullanılabilmesi   için  ağaç işleme   makineleri ile işlenerek  kesilmiş  halleridir.  İşlenmiş ağaçlar  inşaat –mobilya-doğrama- palet-sandık-  vb  bir çok sektörde  kullanılır. Kerestenin    cinsi , kerestenin kullanılacağı yerlere göre    doğru tespit edilmiş olması gerekir. Ağaç türleri  botanik yapıları gereği   kendi aralarında sertliklerine göre sınıflara ayrılmaktadır. Bunlar kısaca şöyledir; Çok yumşak ağaçlar- yumşak ağaçlar-sert ağaçlar-çok sert ağaçlar .

İnşaat yapılarında kullanılan keresteler genellikle iğne yapraklı ağaçlardan elde edilir.  Kullanım  durumuna göre  boyutlarda kesilerek hazırlanabilir.

Yapılarda ( çatı ve dogramalık )  kullanılan keresteler de kalitelerine göre üç sınıfa ayrılmaktadır. (1-2-3), budak  çapları- kalınlıkları-  ayırıcı  özelliklerdir.