banner2.png
banner4.png
banner3.png
banner1.png

Kayın

Fagus sp.L. (Fam: Fagaceae)

Trakya’nın kuzey kenar dağları ile İstanbul üzerinden Kocaeli yarımadasına atlayarak Marmara’nın güneyine sarkar. Karadeniz sıra dağları boyunca Kafkasya ve Kırım’a kadar uzanır. Bu ana yayılıştan ayrı olarak İskenderun körfezinin kuzeydoğusunda Hatay ve Maraş’ta ormanlarının yüksek mıntıkalarında 1500 m. üzerinde izole yayılış gösterir. 

30-40 m ye kadar boylanabilen kayının en belirgin özelliği, açık gri veya koyu gri renkli kabuklarının ağaçların hayatı boyunca çatlamadan düz ve pürüzsüz olarak kalmalarıdır. Genç sürgünleri tüylüdür. 

Deniz iklimini sever. Ilıman iklimli kıyı dağlarında yayılır. Direklik çağında tepeler sivridir sonraları yaygınlaşır ve kubbemsi bir biçim alır, yapraklanma sıktır. İyi yetişme ortamlarında ve sık meşcerelerde çok uzun, düz ve dolgun gövdeler yapar. Kök sistemleri fazla derin değildir genellikle yürek kök yaparlar, sığ köklüdür 

Sürekli fakat orta derecede nemli madensel besin maddelerince ve humusça zengin toprakları sever. 

En büyük düşmanı don ve kuraklıktır. 

Mobilya, kontrplak, parke, ambalaj sandığı maden direği, kömür, emprenye edildiği zaman travers imali ve yakacak odun olarak kullanılır. 

Ülkemizde doğal olarak yetişen türleri: 
Avrupa Kayını (F. silvatica) (N) 
Doğu Kayını (F. orientalis) (Y)