banner2.png
banner4.png
banner3.png
banner1.png

Göknar

Abies sp.Mill. (Familya: Pinaceae)

Doğu Karadeniz Göknarı; doğudan başlamak üzere doğu Karadeniz bölgesinde batıya doğru kızılırmağa kadar olan yerlerde bulunmaktadır. Uludağ Göknarı yurdumuza özel bir ağaç türüdür. Kuzey Anadolu’da Kızılırmak vadisinden başlayarak batı yönünde Uludağ’a kadar yayılış gösterir. Kazdağı Göknarı Çanakkale’nin güneyindeki kaz dağında birbiriyle bağlantılı 6 ayrı mıntıkada bulunur. Toros Göknarı güney Anadolu Toros dağlarında yayılır. 

Uzun, düzgün ve dolgun gövde yapar Sivri tepe oluşturur. Kazık kök sistemine sahiptir. Bununla birlikte yan köklerin bir bölümü sığ olarak yayma yeteneğindedir. Gölgeye dayanıklı bir ağaçtır. Nemli ve serin iklim bölgelerinde derin havadar nemli topraklarda iyi yetişir. 

Dağlık mıntıkaların aşağı kesimlerinde tepe kuruması, tepelerde ökse otu tasallutu, gövde ve köklerde kansere rastlanmaktadır. Sığ topraklarda fırtına zararları görülür. 

Göknar özellikle mobilya, lambri, pervaz, kaplama levhası üretiminde ve inşaat sektöründe yapı malzemesi olarak kullanılır. Ayrıca, kutu, kafes ambalajı, sandık, fıçı, oyuncak, v.b. yapımında tercih edilir. (Y)

Ülkemizde 4 türü vardır: 
Abies nordmanniana (Doğu Karadeniz Göknarı) (Y) 
Abies bornmülleriana (Uludağ Göknarı) (E, Y) 

Abies equitrojani (Kazdağı Göknarı) (E, N) 
Abies cilicica (Toros Göknarı) (E, Y)