banner2.png
banner4.png
banner3.png
banner1.png

Sarı Çam

 Pinus silvestris L. (Familya: Pinaceae)

Türkiye ve dünyadaki en güney sınırı Kayseri-Pınarbaşı’ndadır. En yoğun yayılışını Kuzey Anadolu’nun iç mıntıkalarında yapar ve buradan orta Anadolu’ya sarkar. Karadeniz kıyısında Of-Sürmene arasında denize kadar iner. Doğu Anadolu’da 2700 m’ye çıkar. Sarıçam Türkiye’de ortalama 1000-2500 m’ler arasında toplu yayılışını yapar. 

Genç yaşlarda uca doğru kısalan dallar oluşturarak gittikçe daralan bir tepe geliştiren Sarıçam düz, dolgun, budaksız, uzun ve kaliteli gövdeler oluşturur. Yaşamakta olduğu geniş alanın ekolojik şartlarına göre 20-50 m arasında boy yapabilir. Genç gövdelerde, yaşlı ağaçların üst kısımlarında, kalın dallarda "tilki sarısı" rengindeki kabuk gayet ince levhalar halinde ayrılır. Genellikle kuvvetli bir kök sistemi kurar. 

Toprak isteği bakımından kanaatkâr olan Sarıçam gevşek, derin, nemli kum topraklarında iyi yetişir. Dona ve kuraklığa karşı dayanıklıdır. 

Çok çeşitli kullanım yerlerine sahip bulunan odunu oldukça dayanıklı ve reçinelidir. Çok kolay işlenen odunu düzgün ve parlak bir satıh verir, boya cila ve tutkalı kolay emer ve iyi çivi tutar. Bu özellikleri ile sarıçam yapı malzemesi; kapı, pencere, tavan ve taban kaplaması olmak üzere mobilyacılık ve oymacılıkta kullanılır.