banner2.png
banner4.png
banner3.png
banner1.png

Sedir

Cedrus libani A. Rich. (Familya: Pinaceae)

Genel olarak Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde, Anadolu’da batı, orta ve doğu Toroslarda doğal olarak yayılış gösterir. Kuzeyde Erbaa ve Niksar çevrelerinde küçük ve izole bir yayılış gösterir. 

40 m.ye kadar boy, 3 m.ye kadar çap yapabilen genç iken piramit görünüşlü, yaşlılarda geniş, yassı tepeli, düzgün gövdeli güzel görünüşlü bir ağaç türüdür. Yurdumuzda birçok yerde görüldüğü gibi nispeten kurak ve kalkerli yamaçlarda çoğu kez kayalar arasında yetişebilmektedir. Serin ve derin topraklarda iyi bir gelişme ve büyüme gösterir 

Genç yaşlarda sivri tepeler oluşturur. Yaşlandıkça yayvan ve basık bir tepe yapar. Sık meşcerelerde gövde yapısı düz, az dallı ve dolgundur. Derine giden kazık kök sistemine sahiptir. Özellikle kireçtaşı topraklarda yarık ve çatlaklarda oldukça derine gider. 

Acalla undulana’nın tehdidi altındadır. Rüzgâr etkilerine duyarlıdır. 

Mobilya, doğrama, tel direği, inşaat ve gemi kerestesi, kâğıt, lif ve selüloz odunu ve yonga levha imalinde kullanılmaktadır.