AnasayfaFumigasyon
banner2.png
banner4.png
banner3.png
banner1.png

FÜMİGASYON

               

 

FÜMİGASYON        İŞLEMİ    NEDİR  :

Her türlü   biyolojik  dönemlerindeki  böcekleri ve diğer zararlı  hastalık etmenlerini öldürmek amacı ile gaz geçirmez kapalı bir ortamda belirli bir sıcaklıkta  ve belirli bir miktarda  gaz halinde etki eden kimyasal bir madde ( fümigant) vermek  ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutmak işlemidir.

FÜMİGANT  NEDİR :  Fümigasyonda kullanılan, zararlı organizmalara gaz halinde etki eden katı, sıvı veya gaz formunda pestisitlerdir.

Kullanılan fümigantlar zararlıların  sindirim-solunum-kontakt(değme)  yoluyla etki ederler. Fümigantlar  zararlılara daha çok solunum yoluyla etkili olurlar. Oksidasyon,peroksidasyon gibi enzimlere etki ederek solunuma engel olurlar  yada zararlı  böceklerin sinir sistemlerini felç ederek  ölümleri  sonucu ortamdan temizlenmelerini sağlayan   insan sağlığına zehirli gazlardır. 

FÜMİGASYONUN   AMAÇI  NEDİR :  

Her türlü    ürün  ve diğer meteryallerin  bulundugu ortamlar -taşıma  kapları depolar –ambarlar-siloların 

Zararlılardan arındırılarak , zararlı böceklerin tahribatından korumak sureti ile ürünleri sağlıklı saklamak   ve  karantina amaçlı olarak  zararlı  böceklerin ve organizmaların taşıma  araçları ile             ( KONTEYNIR-TIR- VAGON- GEMİ AMBARI- UÇAK) bir ülkeden başka ülkeye transfer olmalarını engellemektir.

FÜMİGASYONUN  ÇEŞİTLERİ :

VAKUM FÜMİGASYONU :  

Sabit ve hareketli vakum tesisleri  ile yapılabilir.

ATMOSFERİK FÜMİGASYON

Gaz geçirmez çadır altında

Gaz odalarında

Değirmen ve silolarda

Gemi ambarlarında, Konteynır içerisinde, bina ve  toprak   fümigasyonları atmosferik fümigasyon  çeşitleridir.

Fümigasyonda  Kullanılan Malzemeler 

 • 1. Fümigasyon çadırı
 • 2. Fümigant 
 • 3. Kum torbası
 • 4. Dağıtım sistemi için gerekli olan bakır veya polyethilen boru,ile bakır haç
 • 5. Aplikatör ve kutu açacağı
 • 6. Gaz maskesi ve yedek süzgeci

FÜMİGANT  ÇEŞİTLERİ

 • Methyl Bromide  (CH3Br))
 • Magnezyum Fosfit (Plate) 
 • Alüminyum Fosfit
 • sulfuryl fluoride  (SO2F2)

                       

Alüminyum fosfit 

 • Toz Formülasyonlar(Detia gas,Phostek poşet vb.) 
 • Pellet formulasyonlar(Detia hosphinepellets,phostek )
 • Tablet formülasyonlar(Quickphose,Phostoxin tablet,detia 

     Magnezyum Fosfin 

 • Tabaka Formulasyonlar(Degesch plates,Magnophos plate,
 • Poşet Formulasyonlar(Magnotoxin,Degesch)

Tablet Formulasyonlar(Magnophos

 

Methyl Bromide 

 • 680 gr 1,5 libre  TENEKE  KUTU
 • MeBr 1932 yılında Fransa’ da Govail tarafından keşfedilen ve o tarihten beri kullanılan geniş spektrumlu bir pestisittir. MeBr bugün dünyada en çok kullanılan, toksik etkisi yüksek olan ve toprakta kolayca yayılabilen bir toprak fumigantıdır. Türkiye’de ilk defa 1976 yılında kullanılmaya başlanmış ve geniş spektrumlu bir pestisid olması nedeniyle de yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Günümüzde bütün dünyada her yıl yaklaşık 76.000 ton MeBr kullanılmaktadır. 
 • Bu kimyasal üç firma tarafından imal edilmektedir. Bunların iki tanesi A.B.D’nin Arkansas eyaletinde diğeri ise İsrail’de bulunmaktadır. Bu firmalar doğal olarak yeraltında bulunan bromayn tuzlarını ya da Lut gölünün toprak üzerindeki bromayn kaynaklarını kullanmaktadır. (Thomas, 1999). 

 

METİL BROMİD’ İN İNSANA, ÇEVREYE VE OZON TABAKASINA OLAN ETKİLERİ  :

MeBr’ in (CH3Br, Bromomethane, MeBr) stratospheric ozonu tüketici etkisi olan bir kimyasaldır. MeBr ozonu tüketen önemli bir maddedir. Stratospheric ozon moleküllerinin tükenmesi ozon tabakasının incelmesine, çok fazla miktarda ultraviyole ışınlarının dünya yüzeyine ulaşmasına neden olur. Dünyanın yüzeyine olan bu radyasyon artışı insanlara, bitkilere ve biyolojik organizmalara zararlıdır. 

 

Gelişmiş ülkeler için ; 

1999 yılında %25 oranında azalma 

2001 yılında %50 oranında azalma 

2003 yılında %70 oranında azalma 

2005 yılında tamamen ortadan kaldırılacaktır. 

Gelişmekte olan ülkeler için; 

2005 yılında %20 oranında azalma 

2015 yılında MeBr tamamen ortadan kaldırılacaktır.

Sulfuryl fluoride  (SO2F2)   

Depolanmış ürün zararlıları ile mücadelede ürünlerde oluşan  kayıpların önlenmesi için farklı yöntemler uygulanmakta olup, yaygın olarak kullanılan yöntem genellikle  fümigasyon olmaktadır. Diğer kimyasal uygulamalarla karşılaştırıldığında fümigasyon; düşük maliyetli olusu ve

etkili sonuçların kısa sürede alınabilmesi nedeniyle öncelikle tercih edilmektedir. Metil bromit (MeBr (CH3Br)) ve fosfin (PH3) gazı fümigasyonda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizin de taraf oldugu Montreal

protokolü kapsamında, metil bromit’in ülkemizdeki kullanımı 2004 yılında sonlandırılmıs olup, sadece karantina ve yükleme öncesi uygulamaları için kullanımına izin verilmektedir  Fosfin gazının ise, uygulama süresinin uzun olusu, yanlıs kullanım sonucu zararlılarda direnç gelisme riski nedeniyle kullanımı sınırlayan bazı özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle, yasaklanmış olan Metil bromidin yerini dolduracak özellikte ve fosfine alternatif bir fümiganta ihtiyaç hat safhadadır. Bu kapsamda sülfüril florit (SO2F2) son yıllarda araştırıcıların önemle üzerinde çalıstıgı bir fümigant konumundadır. Sülfüril florit; ahsap zararlılarına ve termitlere karsı Amerika Birleşik Devletleri’nde 1963  de ruhsatlandırılmış olup, ülkemizde de 2009 yılında depolanmış ürünlerde kullanımı amacıyla ruhsatlandırılmıştır.